Jdi na obsah Jdi na menu
 


VVH 2018

Zpráva o činnosti sboru za rok 2017

 

Rozdělení řeči: činnost zásahové jednotky, kulturní činnost, soutěžní činnost a činnost zaměřené na pomoc obci

Zásahová jednotka

Školení pilařů

Po roce dva členové zásahové jednotky (Dalibor Bartoš a Jan Kutman) úspěšně složili pilařské zkoušky pod vedením pana Šedivého z HZS Beroun. Výcvik se skládal ze čtyř teoretických školení na útvaru a tří praktických cvičení v terénu.

22. dubna proběhlo školení velitelů na HZS Beroun, vyslání byli vyslání dva členové sboru.

Dne 19. června jsme se s dalšími jednotkami z okresu zúčastnili zajímavého cvičení v Chyňavě na doplňování bambi vaku umístěného pod vrtulníkem. Cvičení bylo zaměření na rozsáhlé lesní požáry.

21. října hasiči z Chyňavy připravili přínosné námětové cvičení pro Okrsek Chyňava. Mohli jsme si vyzkoušet hašení z plošiny, slaňování a ve spolupráci s dalšími jednotkami hašení požáru v lese. Myslím, že se všichni shodneme, že cvičení se skutečně povedlo.

29. října naše jednotka dvakrát podílela na odklízení následků po vichřici. Odklidili jsme padlé stromy v obci a zprůjezdnili silnici mezi Lhotkou a Vráží. Je dobře, že jsme mohli využít dovednosti, které jsme získali na pilařském výcviku.

V sobotu 3. prosince v jednu hodinu ráno jsme zdolali požár sazí v komíně na domě jednoho z našich členů. 

V průběhu roku jednotka provedla několik prověřovacích cvičení zaměřených na dýchací techniku, práci s motorovou pilu, požární stříkačkou a terénním autem. Bohužel budeme muset nechat opravit starou zásahovou stříkačku PS 12, která má závadu na elektroinstalaci.

Obec na náš podnět dovybavila jednotku elektrocentrálou, jež byla využita při opravě plotu na rozhledně a opravě kapličky ve Lhotce a při jiných akcích pořádaných sborem. Dále jsme získali vybavení pro pilaře: lesnická přilba, sekyra, lopatka s obracákem a protipořezové rukavice

 

 

 

Velmi bych chtěl vyzdvihnout činnost v oblasti kulturní.

19. února v obci proběhl masopust s průvodem po obci a následnou hostinou v bývalé knihovně. Výtěžek z akce šel na splacení dluhu na závodní stříkačku.

30. dubna jsme jako každoročně připravili pálení čarodějnic se spoustou pěkných aktivit pro ty nejmenší. Letos došlo ke vskutku krásné akci, a to vztyčení májky u božích muk na horní návsi. Na tomto počinu se podílela celá vesnice a došlo tak ke stmelení nás všech.

Druhý den se konaly vůbec poprvé máje ve Lhotce spojené s průvodem v čele s panem Mošnerem a jeho ženou sedících na vyzdobené fréze.  Velmi se mi líbilo, že se ho zúčastnili naši kamarádi z Malých Přílep. Pod májkou jsme si pak zatancovali a poseděli až do pozdních odpoledních hodin.

Dne 7. května jsme uspořádali oslavu 10 let o prvního otevření rozhledny ve Lhotce. Na tento slavný den dorazil pan starosta, zástupce T-Mobilu a zástupce LČR, aby odhalili pamětní tabuli. Celý den byl vstup zdarma, pro děti byly připravené rozličné hry včetně střelby ze vzduchovky a praku.

17. června se již potřetí běžel běh na Březovou Lhotu, který připomíná tuto zaniklou vesnici, která byla předchůdkyní naší obce. Tentokrát byly dvě kategorie pro muže a ženy: hobby a profi. Kategorie profi musela vyběhnout na prudký kopec, kde je rozhledna. Zúčastnili se i Ironmani, tak není asi divné, že se jim povedlo předběhnout ještě ty, kteří běželi v kategorii hobby.

Vrcholem kulturní akci je bezesporu naše soutěž na louce pod obcí – O putovní pohár Lhotky. Byl to již 14. ročník. Jako loni se podařilo nasadit družstvo mužů, žen i dětí. Muži vybojovali pěkné druhé místo za Malými Přílepy, ženy skončily s pohárem za třetí místo a i děti si odnesly medaile za druhé místo ve své kategorii.

Večer se lidé mohli dobře pobavit u živé kapely a čekalo na ně překvapení v podobě menšího ohňostroje.

Každý rok tady říkám, jak jsou přípravy na tuto soutěž náročné pro malý sbor jako je ten lhotecký, a proto můj dík patří všem, kteří jsou ochotni sboru jakýmkoliv způsobem pomoci.

3. prosince jsme se podíleli na spoluorganizaci běžeckého orientačního závodu, který pořádal pan Kavka z Malých Přílep. Naše úloha byla občerstvovat závodníky v altánu na návsi. Později jsme se dozvěděli, že občerstvením v našem podání neodolali ani abstinenti.

5. prosince na Lhotce jsme se převlékli za čerty, Mikuláše a anděli a přišlo poměrně dost dětí s rodiči na náves do altánu.

Poslední tradiční akcí pro obyvatele Lhotky a nejenom pro ně bylo zpívání koled a pití svařáku rovněž v altánu.

 

Soutěžní část

Dovolte, abych byl v této oblasti stručnější. Celkem jsme se zúčastnili devíti soutěží v průběhu roku v tradičních termínech: Na Jánské, Okrskové v Hýskově, v Nučicích, dvou kol na Brdské lize v Broumech, samozřejmě u nás, v září na Berounce a poslední soutěž byla v Hýskově. Vedle již zmiňované Lhotky bylo naším největším úspěchem vítezství na soutěži v Nučicích dne 24. června. Náš dík patří i klukům z Malých Přílep – H. Libusovi, J. Ryndovi, J. Bílému a Vendule Malé ze sboru Malé Přílepy modré, kteří nám v průběhu roku pomáhali doplnit soutěžní družstvo.

 

Pomoc obci.

 

Několikrát za uplynulý rok jsme přispěli k tomu, aby místo, kde žijeme, bylo lepším: v dubnu jsme myli silnice na návsi, sbírali odpadky v lese na akci Ukliďme Česko a uspořádali obecní brigádu na natírání zábradlí u rybníka a opravu obecního majetku. 28. října jsme opravili kapličku na spodní návsi ve spolupráci s obcí Chyňava, které nám za to poskytla finanční příspěvek a my mohli poplatit dluh za sportovní stříkačku. Podíleli jsme se i na terénních úpravách zde před budovou bývalé knihovny, kde jste si jistě všimli, přibyl chodník ze zámkové dlažby a opěrná zídka z kamene. V neposlední řadě se podařilo instalovat sloupky na ukazatele na rozhlednu ve spolupráci se společností T-Mobile.

 

Ne vše se ale povedlo, jako největší zklamání bereme chování mladých hasičů z Jánské, kteří tu s námi více jak rok spolupracovali a využívali našeho vybavení, které mnohdy bez omluvy poničili. Stalo se několikrát, že si brali bez dovolení naši výstroj a výzbroj. Pohár trpělivosti přetekl, když s námi měli jít soutěžit na okrskovou soutěž do Hýskova a raději jeli na jinou soutěž do Hatí. Aby tomu dodali korunu, tak zda schválně poničili zábradlí u rybníka. Od té doby se musíme setkávat s jejich útoky zaměřené na obecní majetek nebo dokonce na některé členy například v podobě anonymních oznámení na různé úřady či do našich zaměstnání. Poslední akcí bylo rozvěšování hanlivých plakátů po okolních obcích. Nás to velmi mrzí, protože jsme společně mohli dokázat mnohem více, ale někteří jejich členové raději budou pseudostarostou v pseudosboru než obyčejným hasičem s potenciálem stát se členem výboru ve sboru regulárním s tradicí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti na rok 2018

 

a)     Uspořádat 15. ročník soutěže O putovní pohár Lhotky a uspořádat 85. výročí sboru. Při této příležitosti zasadit lípy.

b)     Podílet se na akcích okrsku a okresu

c)     Zúčastňovat se vybraných soutěží

d)     Uspořádat sběr kovového šrotu

e)     Zorganizovat pálení čarodějnic a případně stavění májky

f)       Uspořádat 4. ročník Běhu na Březovou Lhotu

g)     Vysílat členy na školení

h)     Získat nové členy

i)       Spolupracovat s obcí Chyňava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komise

Valná hromada schvaluje

 

a)     Zprávu o činnosti sboru za rok 2017

b)     Plán činnosti na rok 2018

c)     Volbu delegátů na výroční valnou hromadu okrsku

 

 

Valná hromada ukládá výboru SDH Lhotka

 

a)     Splnit plán činnosti na rok 2018

b)     Zorganizovat 15. ročník soutěže O putovní pohár Lhotky a 85. výročí sboru

c)     Spolupracovat s obecním úřadem v Chyňavě