Jdi na obsah Jdi na menu
 


VVH 2014

Zpráva o činnosti sboru za rok 2013

 

Dovolte, abych vás všechny ještě jednou přivítal na výroční valné hromadě sboru a poděkoval vám za vaši přítomnost.

Jak už se stalo tradicí, rozdělil jsem zprávu o činnosti sboru do tří hlavních částí: soutěžní, zásahové a kulturní.

Začněme tedy soutěžemi, kterých jsme se v uplynulém roce zúčastnili. Hned na počátku musím říci, že uplynulá sezona patřila k těm průměrným. Celkem jsme se zúčastnili šesti soutěží. První byla okrsková soutěž v Chyňavě 25. května, ve kterém jsme vybojovali postup z druhého místa na okresní kolo v požárním sportu v Hořovicích. V Hořovicích náš výkon bohužel nestačil na našeho největšího soupeře SDH Chyňava a skončili jsme na druhém místě, které ale není postupové na krajskou úroveň. Bohužel se nepovedlo to, co loni, kdy jsme dobře reprezentovali Okrsek Chyňava na této úrovni, a tak jsme se jeli pouze podívat na postupující chyňavský sbor do Rakovníku. Bohužel kluci z Chyňavy měli smůlu a skončili až na předposledním místě.

Tradiční soutěže v Trubíně a v Železné byly bohužel v důsledku červnových povodní zrušené. Na konci června jsme poskládali narychlo soutěžní tým do Nučic, kde jsme požární útok dobře rozběhli, ale značný výkon stroje způsobil, že proudařka neudržela hadici a ta jí způsobila zranění a musela být odvezena do nemocnice. Naštěstí to nebylo tak vážné.

Další soutěž byla až v srpnu spojená s 80. výročím SDH na Lhotce, a proto mi dovolte na tomto místě, abych vám ve zkratce přednesl hodnocení našich oslav. Jednalo se již o desátý ročník této soutěže, a i když s pořádáním máme veliké zkušenosti, přípravy oslav byly velmi náročné a vyčerpávající. Program byl rozdělen na dopolední a odpolední část. Dopoledne byl uspořádán průvod v čele s historickým automobilem Klockner z SDH Králův Dvůr. Poté proběhlo slavnostní otevření nově opravené hasičské zbrojnice za přítomnosti starosty obce a ostatních představitelů obce. Poté došlo k předání vyznamenání členům a předání věcných darů. Pan senátor Jiří Oberfalzer předal sboru peněžní dar ve výši 10 tisíc korun. Lidé si po této ceremonii mohli prohlédnout interiér zbrojnice s vystavenými stříkačkami, poháry a nástěnkou věnovanou historii sboru od jeho založení v roce 1933. Možná jste si všimli při svém příjezdu, že na parku u rybníka je informační tabule popisující vývoj místního sboru. Myslíme si, že je dobré, aby obyvatelé, ale i jen procházející věděli, co vše lhotečtí hasiči pro obec a druhé dokázali vybudovat.

V čase oběda se mohli diváci kochat ukázkami hasičské techniky, jako už zmiňovaný veterán nebo nová tatra HZS Beroun. Ukázka útoku SDH Malé přílepy, útoku mladých hasičů SDH Jánská a v neposlední řadě i ukázku našeho zásahového vozu ARO.

Potom následovala soutěž v kategorii mužů a žen, letos s novou netradiční štafetou s balíkem sena. Lhotečtí hasiči dokázali vybojovat pěkné třetí místo v těžké konkurenci. V přestávce mezi oběma kategoriemi byla ukázka se cvičeným psem.

Po vyhlášení výsledků následovala zábava pod širým nebem, zahrála kapela Nanga Parbat, se kterou byli všichni spokojení a pokusíme se je zarezervovat i na tento rok. Když slunce zapadlo a na louce se rozprostřela tma, přichystali jsme pro diváky tradiční podívanou – hořící nápis Lhotka, tentokrát však doplněný o veliký ohňostroj, který zajistil jeden místní obyvatel.

Právě bez místních obyvatel by se nám soutěž pořádala hodně špatně a patří jim veliký dík, především panu Mikulovi, to je i odměna za to, že hasiči vykonávají něco pro druhé a oni jim to zase nějakým způsobem oplatí.

Děkujeme také obci za peněžní dar ve výši 25 tisíc, těžko bychom mohli mít tak pěkné oslavy bez těchto peněz.

V neposlední řadě děkujeme sborům SDH Malé Přílepy, SDH Chyňava, SDH Jánská, SDH Králův Dvůr za ukázky hasičské techniky, pomoc při zajišťování vody a věcné dary. Pevně věřím, že se vám všem oslavy líbily a budete na ně rádi vzpomínat.

Další soutěž byl Memoriál Petra Žáčka v Chyňavě, kde se nám vůbec nedařilo a bohužel jsme i vinou porouchaného stroje skončili až druzí od konce.

Naštěstí jsme si trochu napravili reputaci na zářijovém memoriálu v Hýskově, kde jsme vyhráli a obdrželi i poukázku na zapůjčení osobního auta na víkend. Ještě jsme tento dar nevyužili.

Jelikož jsme nedokázali postavit tým na soutěž na Berounce, vyslali jsme pořádajícím Stradonicím alespoň dva rozhodčí.

Na začátku listopadu jsme uspořádali rozlučku se sezonou a posilnění alkoholem jsme se rozhodli odčinit křivdu, kterou na nás město Beroun před tři sta lety spáchalo a to, že si neprávem přisvojilo kopec Plešivec, který od pradávna přináležel ke Lhotce. Proto byla v nočních hodinách vyslána k berounské radnici delegace, která po vzoru Martina Luthera připevnila deklaraci o vyhlášení války na dveře radnice. Bohužel je vidět, že Beroun je v tak hrozném stavu, že se zatím nedokázal schopit k jediné akci J

Po odlehčení přejděme k zásahové činnosti sboru. Jak všichni dobře víte, před rokem jste byli přítomni tomu, když jsme přivezli nový zásahový vůz ARO 243, v průběhu roku automobil prošel řadou oprav a inovací, které zlepšily jeho průchodnost terénem a potenciální nasazení při povodních. Hodně věcí se na auto dokázalo dát až na konci roku díky dotaci, kterou jsme obdrželi díky červnovým povodním. Auto je nyní po výměně oleje a filtrů, je vybavené přídavnými světly na střeše, která jsou chráněna spolu s majákem mříží. Auto také dostalo nové pneumatiky s kevlarem uvnitř, který je chrání proti proražení. Na střechu vozidla jsme umístili speciální transportní box na nářadí fiskars, které jsme z dotace také pořídili. Ještě máme záměr dát na vůz kit zvýšeného sání, přidat reflexní polepy a vyřešit transport rezervního kola. Dále jsme z dotace pořídili motorovou pilu Husqvarna, kterou jsme místo standardní lišty dlouhé 37 cm vybavili půlmetrovou lištou. Ještě čekáme na dodání kalového čerpadla s výkonem sání 1100 litrů za minutu. Jednotka je také vybavena novými dobíjecími svítilnami.

Tolik k vybavení a podívejme se na akce, kterými v uplynulém roce prošla zásahová jednotka. V polovině března proběhlo na HZS Beroun školení na nositele dýchací techniky a měsíc poté výcvik na polygonu v Příbrami. Výcvik byl opravdu hodně náročný a řekl bych, že v tom byl snad i záměr nás odradit od další návštěvy. Nicméně jsme výcvikem prošli a jednotka nyní disponuje 4 nositeli dýchací techniky. V listopadu jsme společně s SDH Hýskov uspořádali výšlap na rozhlednu, abychom podle nařízení vydýchali vzduchové lahve.

Samozřejmě největší akcí pro sbor byly červnové povodně, kdy jsme zasahovali v Berouně a v Chyňavě. Starosta obce nás povolal na monitoring potoka na Dědkazu, tam padlo rozhodnutí si pořídit zvýšené sání, protože to bylo jen štěstí, že auto nenasálo vodu. Potom jsme se v nočních hodinách snažili usměrnit vodu z polí v Chyňavě, místní sbor byl na výjezdu, tak jsme v Chyňavě zasahovali společně s SDH Malé Přílepy.

V týdnu jsme zasahovali v Berouně při stavění protipovodňových bariér a evakuaci městského archivu na radnici. Po opadnutí vody jsme profesionálním hasičům pomáhali odčerpávat vodu ze sklepů na Závodí. Berounští občané byli mile překvapení, že tak malá vesnice disponuje jednotkou, která jim je schopna pomoci.

V srpnu jednotka zasahovala při průtrži mračen, kdy voda vytopila jednomu obyvateli na Lhotce dům a bazén. Dále jsme odklízeli zlomený strom na návsi.

K dalším činnostem jednotky v průběhu roku patřilo čištění místních komunikací od zimního posypu, čištění struh a jiných užitečných činností pro obec.

Bohužel jsme se letos nezúčastnili námětového cvičení, protože jsme nebyli v dostatečném počtu pro výjezd.

V poslední části bych rád promluvil o kulturním přínosu sboru pro obec. Tradičně jsme uspořádali pálení čarodějnic na návsi u rybníka, opět přišlo dost lidí podívat se na hořící hranici.

13. října proběhlo slavnostní otevření pietního místa na Březové Lhotě, která byla předchůdkyní současné obce. Veliký dík patří naší člence Míše Palečkové za přípravu hezké nástěnky.

O Vánocích jsme ozdobili altánek a smrček světly a 25. Prosince uspořádali zpívání koled a pití svařáku na návsi u rybníka.

Děkuji za pozornost.